Vad är The New ErP Regulations

2024-02-13

ErP är en förkortning av Energy-related Products. Det hänvisar också till energirelaterade produktdirektiv (ErP) 2009/125/EC som ersatte det gamla energianvändande produktdirektivet (EuP) i november 2009. Den ursprungliga energianvändande produktdirektivet togs i bruk 2005 för att uppfylla Kiotoavtalets krav för att minska koldioxidutsläpp.

ErP breddade utbudet av produkter som omfattades av EuP. Tidigare omfattades endast direkt energikrävande (eller använda) produkter. Nu omfattar ErP-direktivet även de produkter som är relaterade till energi. Det kan till exempel vara vattenbesparande kranar etc.
Tanken är att täcka hela produktförsörjningskedjan: designstadiet, produktion, transport, förpackning, lagring etc.

De tidigare ErP-direktiven EC 244/2009, EC 245/2009, EU 1194/2012 och energimärkningsdirektivet EU 874/2012 hade trätt i kraft i mer än 10 år. Nyligen har EU-kommissionen granskat dessa förordningar och analyserat de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av belysningsprodukter samt verkliga användarbeteende och utfärdat nya ErP-direktiv EU 2019/2020 och energimärkningsdirektivet EU 2019/2015.

Vad innehåller den nya ErP-förordningen?
EU SLR – Single Lighting Regulation | Kommissionens förordning (EU) nr 2019/2020 om krav på ekodesign för ljuskällor och separata driftdon. 
Du kan läsa SLR i sin helhet här.
EU ELR – Energimärkningsförordning | Kommissionens förordning (EU) nr 2019/2015 om krav på energimärkning av ljuskällor. 
Du kan läsa ELR i sin helhet här.

Vad är Single Lighting Regulation?
Vad är energimärkningsförordningen?


När kommer den nya ErP-förordningen att implementeras?
Enkel belysningsreglering | Kommissionens förordning (EU) nr 2019/202
Ikraftträdandedatum: 2019/12/25 Implementeringsdatum: 2021/9/1
Gamla bestämmelser och deras utgångsdatum: (EC) 244/2009, (EC) 245/2009 & (EU) 1194/2012 löper ut från 2021.09.01
Energimärkningsförordning |
Kommissionens förordning (EU) nr 2019/2015Ikraftträdandedatum: 2019/12/25Implementeringsdatum: 2021/9/1
Gamla bestämmelser och deras utgångsdatum: (EU) nr 874/2012 var ogiltigt från 2021.09.01, men klausulerna på energieffektivitetsmärkningen för lampor och lyktor var ogiltiga från 2019.12.25

ERP LED Strip light

Ämne och omfattning av den nya ErP-förordningen

1. Denna förordning fastställer ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av
a) Ljuskällor.
b) separata manöverdon.
Kraven gäller även för ljuskällor och separata driftdon som släpps ut på marknaden i en innehållande produkt.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på ljuskällor och separata driftdon som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga III.

3. Ljuskällor och separata driftdon som anges i punkt 3 i bilaga III ska endast uppfylla kraven i punkt 3 e i bilaga II.

Energieffektivitetsklasser och beräkningsmetod

Energieffektivitetsklassen för ljuskällor ska bestämmas enligt tabell 1, på basis av den totala näteffektiviteten ηTM, som beräknas genom att dividera det deklarerade användbara ljusflödet Φanvändning (uttryckt i lm) med den deklarerade effekten i påslaget läge. förbrukning Pon (uttryckt i W) och multiplicera med den tillämpliga faktorn FTM i Tabell 2, enligt följande:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

bord 1

Energieffektivitetsklasser av ljuskällor

EnergieffektivitetsklassTotal näteffekt ηΤM (lm/W)
A210 ≤ ηΤM
B185 ≤ ηΤM < 210
C160 ≤ ηΤM < 185
D135 ≤ ηΤM < 160
OCH110 ≤ ηΤM < 135
F85 ≤ ηΤM < 110
GηΤM < 85

Faktorer FTM efter ljuskällastyp
Tabell 2

Typ av ljuskällaFaktor FTM
Icke-riktad (NDLS) som fungerar på elnätet (MLS)1 000
Icke-riktad (NDLS) fungerar inte på elnätet (NMLS)0,926
Riktningsstyrd (DLS) som fungerar på elnätet (MLS)1 176
Riktad (DLS) fungerar inte på elnätet (NMLS)1 089
CSP LED Strip

EPREL: Vad belysningsföretag behöver veta

Att arbeta med ny energimärkning är nu oundvikligt för belysningsbranschen, så det är värt att bekanta dig med dess standardkrav för användningen.

  • Nya energimärkningar kan inte publiceras före den 1 september 2021

  • ALLA tillämpliga produkter, antingen på marknaden eller avsedda att släppas ut på marknaden, måste registreras i EPREL-databasen om de är avsedda för EU-marknaden

  • ALLA tillämpliga produkter, antingen på marknaden eller avsedda att släppas ut på marknaden, måste ha den nya energiklassningsmärkningen, lämplig för EU-marknaden och/eller den brittiska marknaden

  • Energirelaterade produkter (ERP) måste uppfylla sina respektive effektivitetsföreskrifter – för belysning – om det är inom omfattningen – det är SLR.

  • Från och med 1st September 2021, ENDAST SLR-kompatibla produkter kan släppas ut på marknaden, eller om de redan har släppts ut på marknaden kan de fortsätta att säljas.

  • Data i EPREL-databasen måste vara helt komplett för att objektet ska publiceras som live – och därför anses säljbart.

  • Produkter på marknaden med ofullständiga EPREL-registreringar kommer att bedömas som icke-kompatibla av marknadsövervakning.
Få det senaste priset? Vi kommer att svara så snart som möjligt (inom 12 timmar)