Installationskrav

1. Var uppmärksam på hantering med försiktighet.

2. Installera inte produkten på korrosion, brandfarliga och explosiva platser;

3. Det är strängt förbjudet att använda sura eller alkaliska lim för att fixera produkten. Neutrala lim krävs;

4. För att undvika risken för elektriska stötar, vänligen stäng av strömförsörjningen under installationsprocessen, felsökningen och flyttningen;

5. Säkerställ korrekt och tillförlitlig anslutning av alla leder;

6. Produkten behöver en korrosionsskyddande miljö, såsom att undvika fukt, vattenfall eller andra negativa element.

7. LED-remsan och tillbehören kan inte klämmas eller vikas;

8. PCB-ledande delar kan inte skadas vid installation;

9. Installationen måste överensstämma med elektrisk säkerhetsstandard. LED-remsan kan endast installeras av proffs;

10. Se till att strömförsörjningen transformerar arbetsbelastningen med transformator;

11. Vid installation på metall- eller ledareytor måste isoleringsskydd ges till kontaktytan;

12. Observera positiv och negativ polaritet, säkerställ korrekt anslutning för att undvika att skada LED-remsan;

13. Undvik statisk elektricitet vid installation.

3585-202306041737246047.png

Få det senaste priset? Vi kommer att svara så snart som möjligt (inom 12 timmar)